Lär dig språk flytande och korrekt!

Lär dig spanska
Lär dig franska
Lär dig tyska
Lär dig italienska

Lär dig spanska

Lär dig franska

Franska substantiv

Substantiv är den största ordklassen

För att lära dig flytande franska krävs c:a 4.000 substantiv

Langbird innehåller det och ännu mer

Substantiv betecknar saker, personer och levande varelser

De kan också beteckna abstrakta begrepp

Substantiv är ofta subjekt i satser eller objekt till verb

Lär dig franska flytande

Nybörjare

Lär dig franska substantiv med effektiva övningar. Du lär dig ord från vanliga situationer och bygger på med andra vanliga substantiv.

Avancerad

Effektiva franska övningar där du kan öva tusentals franska substantiv, deras genus och plural. Bemästra detaljerna i franska.

Medelgod

Lär dig de substantiv som krävs för att tala flytande. Du övar regler för genus hos franska substantiv, deras pluralformer, sammansatta substantiv, femininum och maskulinumformer och mycket mer.

Lär dig franska riktigt bra

Om man vill lära sig ett språk riktigt bra måste man öva mycket. Langbird innehåller det ordförråd och de strukturer som modern forskning visar krävs för att lära sig franska flytande.

Franska substantiv i femininum och maskulinum

Genus delar in substantiv och pronomen i olika klasser

Det är viktigt att behärska genus eftersom de påverkar andra ord i en mening

Franska substantiv kan vara feminina eller maskulina

Lär dig franska substantiv genom effektiva övningar

Lär dig reglerna som styr genus hos franska substantiv

Du lär dig franska och hur substantiven är subjekt eller objekt i meningar

Från ord till mening

Öva användbara fraser, dialoger och lär dig franska ord

Lär dig franska i sjutton nivåer

I Langbird delas det franska språket in i betydelsegrupper för olika vanliga situationer och i nivåer beroende på hur vanliga olika ord och företeelser är i franska språket. Totalt finns det sjutton nivåer från A1 till E. Varje nivå innehåller meningar, grammatik och c:a 500 unika ordfamiljer. När du klarat av mellan tio och sexton nivåer börjar du kunna flytande franska.

Öva i din egen takt med din egen individuella kurs

Varje nivå i Langbird består av ett stort antal kapitel och varje kapitel består i sin tur av ett stort antal övningar. Hur fort du går framåt i programmet beror på dina egna resultat. Områden som du redan behärskar övas i ett högre tempo och områden som du tycker är svårare övas i ett långsammare tempo.

Lär dig franska på ett lättsamt sätt på avancerad nivå

Langbird är utformat för att vara lättanvänt av såväl nybörjare utan förkunskaper som avancerade användare på universitetsnivå. Väljer smidiga, snabba övningar och klicka på olika svarsalternativ eller öva franska i tal och skrift med skriftliga övningar.

Följ hur dina resultat utvecklas och rör dig på spelplanen

På kompetensmonitorn i Langbird kan du hela tiden följa dina egna övningsresultat. Du kan också hoppa mellan olika nivåer genom att klicka på din önskade nivå på spelplanen i Langbird.

Lär dig franska substantiv

Orden i övningarna har individuella förklaringar

Du behöver lära dig många ord och hur meningar byggs upp

Du lär dig regelbundenheter, undantag och ser mönster

Öva snabbt och effektivt och nå dina egna mål

Lär dig franska substantiv
Lär dig franskans artiklar

Lär dig franskans artiklar

Franskan har två genus, maskulinum och femininum

Ett genus substantiv visas genom vilken artikel som används

Bestämd artikel i franska är ”le” och ”la” i singular

I plural är den bestämda artikeln ”les”

Obestämd artikel är ”un” och ”une”

Lär dig substantivens plural

Lär dig de franska substantiv som krävs för flytande franska

Lär dig hur pluralformerna bildas för lånord och ord av spanskt ursprung

Artiklarnas användning övas i olika typer av meningar

Franskan har många olika pluraländelser

 

Öva franska adjektiv

Lär dig franska flytande med Langbird

Öva franska med exempel från Frankrike och Kanada

Bemästra det franska centrala ordförrådet, strukturen och grammatiken

Öva alla sorters franska verb, regelbundna och oregelbundna, och alla deras former

Version: Langbird Franska, v1.6

Språkversion: Franska. Övningar från franska till franska och engelska till franska. Lämplig för dig som har grundkunskaper i engelska.

Operativsystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 och uppåt. Versioner för iOS, Android och mobila enheter planeras för release under senhösten 2016.

”Programmet gav mig självförtroendet att tala franska”

Karen, Kanada

PayPal Acceptance Mark

 

Get fluent now - find out how!

 © Copyright 2012-2016 Langbird Group. Alla rättigheter reserverade.