Lär dig språk flytande och korrekt!

Lär dig spanska
Lär dig franska
Lär dig tyska
Lär dig italienska

Lär dig spanska

Lär dig italienska

Italienska substantiv

Substantiv är den största ordklassen

För att lära dig flytande italienska krävs c:a 4.000 substantiv

Langbird innehåller det och ännu mer

Substantiv betecknar saker, personer och levande varelser

De kan också beteckna abstrakta begrepp

Substantiv är ofta subjekt i satser eller objekt till verb

Lär dig italienska flytande

Nybörjare

Lär dig italienska substantiv med effektiva övningar. Du lär dig ord från vanliga situationer och bygger på med andra vanliga substantiv.

Avancerad

Effektiva italienska övningar där du kan öva tusentals italienska substantiv, deras genus och plural. Bemästra detaljerna i italienska.

Medelgod

Lär dig de substantiv som krävs för att tala flytande. Du övar regler för genus hos italienska substantiv, deras pluralformer, sammansatta substantiv, femininum och maskulinumformer och mycket mer.

Lär dig italienska riktigt bra

Om man vill lära sig ett språk riktigt bra måste man öva mycket. Langbird innehåller det ordförråd och de strukturer som modern forskning visar krävs för att lära sig italienska flytande.

Italienska substantiv i femininum och maskulinum

Genus delar in substantiv och pronomen i olika klasser

Det är viktigt att behärska genus eftersom de påverkar andra ord i en mening

Italienska substantiv kan vara feminina eller maskulina

Lär dig italienska substantiv genom effektiva övningar

Lär dig reglerna som styr genus hos italienska substantiv

Du lär dig italienska och hur substantiven är subjekt eller objekt i meningar

Från ord till mening

Öva användbara fraser, dialoger och lär dig italienska ord

Lär dig italienska i sjutton nivåer

I Langbird delas det italienska språket in i betydelsegrupper för olika vanliga situationer och i nivåer beroende på hur vanliga olika ord och företeelser är i italienska språket. Totalt finns det sjutton nivåer från A1 till E. Varje nivå innehåller meningar, grammatik och c:a 500 unika ordfamiljer. När du klarat av mellan tio och sexton nivåer börjar du kunna flytande italienska.

Öva i din egen takt med din egen individuella kurs

Varje nivå i Langbird består av ett stort antal kapitel och varje kapitel består i sin tur av ett stort antal övningar. Hur fort du går framåt i programmet beror på dina egna resultat. Områden som du redan behärskar övas i ett högre tempo och områden som du tycker är svårare övas i ett långsammare tempo.

Lär dig italienska på ett lättsamt sätt på avancerad nivå

Langbird är utformat för att vara lättanvänt av såväl nybörjare utan förkunskaper som avancerade användare på universitetsnivå. Väljer smidiga, snabba övningar och klicka på olika svarsalternativ eller öva italienska i tal och skrift med skriftliga övningar.

Följ hur dina resultat utvecklas och rör dig på spelplanen

På kompetensmonitorn i Langbird kan du hela tiden följa dina egna övningsresultat. Du kan också hoppa mellan olika nivåer genom att klicka på din önskade nivå på spelplanen i Langbird.

Lär dig italienska substantiv

Orden i övningarna har individuella förklaringar

Du behöver lära dig många ord och hur meningar byggs upp

Du lär dig regelbundenheter, undantag och ser mönster

Öva snabbt och effektivt och nå dina egna mål

Lär dig italienska substantiv
Lär dig italienskans artiklar

Lär dig italienskans artiklar

Italienskan har två genus, maskulinum och femininum

Ett genus substantiv visas genom vilken artikel som används

Bestämd artikel i italienska är ”il”, "lo" och ”la” i singular

I plural är den bestämda artikeln ”le”, "i" och ”gli”

Obestämd artikel är ”un” och ”una”

Lär dig substantivens plural

Lär dig de italienska substantiv som krävs för flytande italienska

Lär dig hur pluralformerna bildas för lånord och ord av spanskt ursprung

Artiklarnas användning övas i olika typer av meningar

De vanligaste pluraländelserna i italienskan är -e och -i

 

Öva italienska adjektiv

Lär dig italienska flytande med Langbird

Öva modern italienska

Bemästra det italienska centrala ordförrådet, strukturen och grammatiken

Öva alla sorters italienska verb, regelbundna, oregelbundna, verb med vokalskifte och diftongering

Version: Langbird Italienska, v1.6

Språkversion: Italienska. Övningar från italienska till italienska och engelska till italienska. Lämplig för dig som har grundkunskaper i engelska.

Operativsystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 och uppåt. Versioner för iOS, Android och mobila enheter planeras för release under senhösten 2016.

”Langbird hjälpte mig bemästra italienska!”

George, Birmingham

PayPal Acceptance Mark

 

Get fluent now - find out how!

 © Copyright 2012-2016 Langbird Group. Alla rättigheter reserverade.