Lär dig språk flytande och korrekt!

Lär dig spanska
Lär dig franska
Lär dig tyska
Lär dig italienska

Lär dig spanska

italienskakurs

Italienskakurs från Langbird

Förstahandsvalet för den seriöse

Lär dig modern italienska

Bemästra det italienska centrala ordförrådet, strukturen och grammatiken

Langbird innehåller det du behöver för att lära dig flytande italienska

Vi känner inte till någon annan italienskakurs med ett så stort innehåll

Öva alla unika former, c:a 10.000 unika ordfamiljer, meningar och dialoger

En unik italienskakurs som byggs upp efter dina behov

Nybörjare

Lär dig italienska med många effektiva övningar. Du övar vanliga situationer som fort ger användbara kunskaper och bygger på med mer information för att till slut lära dig italienska flytande.

Avancerad

Effektiva italienska övningar där du kan öva tusentals ord, deras former och syntax i stor mängd. Öva kompletta konjugationer för verb och bemästra oregelbundenheter och regler.

Medelgod

Lär dig de italienska ord som krävs för att tala flytande. Du övar massor av italienska verb, italienska substantiv och lär dig alla övriga ordklasser. Alla unika böjningsformer finns med i Langbird. Du talar italienska och väljer själv om du vill klicka på svarsalternativ eller skriva svaren direkt.

Lär dig italienska riktigt bra

Om man vill lära sig ett språk riktigt bra måste man öva mycket. Langbird innehåller det ordförråd och de strukturer som modern forskning visar krävs för att lära sig italienska flytande.

Många sorters italienska övningar

Du övar vokabulär med massor av substantiv, verb och adjektiv

Lär dig italienska substantiv och deras former, genus och plural

Olika former för kvinnliga och manliga yrken

Lär dig italienska verb med konjugationer och temaformer

Öva italienska adjektiv, deras komparation och böjning

Gå från ord till mening och öva syntax, dialoger och användbara fraser

Lär dig italienska verb

Italienskakurs för dig med seriös inställning – nybörjare till avancerad

Lär dig italienska i sjutton nivåer

I Langbird delas det italienska språket in i betydelsegrupper för olika vanliga situationer och i nivåer beroende på hur vanliga olika ord och företeelser är i italienska språket. Totalt finns det sjutton nivåer från A1 till E. Varje nivå innehåller meningar, grammatik och c:a 500 unika ordfamiljer. När du klarat av mellan tio och sexton nivåer börjar du kunna flytande italienska.

Öva i din egen takt med din egen individuella kurs

Varje nivå i Langbird består av ett stort antal kapitel och varje kapitel består i sin tur av ett stort antal övningar. Hur fort du går framåt i programmet beror på dina egna resultat. Områden som du redan behärskar övas i ett högre tempo och områden som du tycker är svårare övas i ett långsammare tempo.

Lär dig italienska på ett lättsamt sätt på avancerad nivå

Langbird är utformat för att vara lättanvänt av såväl nybörjare utan förkunskaper som avancerade användare på universitetsnivå. Klicka på svarsalternativ eller öva italienska i tal och skrift.

Följ hur dina resultat utvecklas och rör dig på spelplanen

På kompetensmonitorn i Langbird kan du hela tiden följa dina egna övningsresultat. Du kan också hoppa mellan olika nivåer genom att klicka på din önskade nivå på spelplanen i Langbird.

Lär dig italienska genom att lyssna, tala och klicka dig fram

Om du vill öva riktigt snabbt väljer du att lyssna, tala och klicka

Passar dig som är nybörjare och vill se olika svarsalternativ

Passar dig som kan mer men inte bryr dig om att kunna skriva

Passar den avancerade som vill ha en snabb överblick av ett stort material

Öva snabbt och effektivt och nå dina egna mål

italienskakurs med italienska verb
italienskakurs med italienska substantiv

Lär dig italienska genom att skriva svaren

Passar dig som vill befästa dina kunskaper även i skriven italienska

Skriv svaren på övningarna och få dina svar kontrollerade

Du befäster dina kunskaper i skrivminnet och bygger språkliga reflexer

Italienska verb har olika former i dåtid bland annat för händelser som är fullbordade, hände för länge sedan eller har anknytning till nuet

Övningarna repeteras baserat på din individuella inlärningskurva

Repetitionen sker enligt modern hjärnforskning

Lär dig italienska via spelplan och kompetensmonitor

På spelplanen i Langbird ser du alla nivåer och vilka du har klarat

En individuell italienskakurs byggs upp baserat på dina egna testresultat

Du kan manuellt hoppa till ett annat ställe på spelplanen om du vill styra själv

I kompetensmonitorn visas vad du har lärt dig inom olika områden

Du ser vilka områden du behärskar och vad du kanske bör studera djupare

italienskakurs med amerikansk italienska

Lär dig italienska flytande med Langbird

Öva modern italienska

Bemästra det italienska centrala ordförrådet, strukturen och grammatiken

Öva alla sorters italienska verb, regelbundna, oregelbundna, verb med vokalskifte och diftongering

Version: Langbird italienska, v1.6

Språkversion: Italienska. Övningar från italienska till italienska och engelska till italienska. Lämplig för dig som har grundkunskaper i engelska.

Operativsystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 och uppåt. Versioner för iOS, Android och mobila enheter planeras för release under senhösten 2016.

”Langbird hjälpte mig bemästra italienska!”

George, Birmingham

PayPal Acceptance Mark

 

Get fluent now - find out how!

 © Copyright 2012-2016 Langbird Group. Alla rättigheter reserverade.