Lär dig språk flytande och korrekt!

Lär dig spanska
Lär dig franska
Lär dig tyska
Lär dig italienska

Lär dig spanska

Lär dig tyska

Tyska substantiv

Substantiv är den största ordklassen

För att lära dig flytande tyska krävs c:a 4.000 substantiv

Langbird innehåller det och ännu mer

Substantiv betecknar saker, personer och levande varelser

De kan också beteckna abstrakta begrepp

Substantiv är ofta subjekt i satser eller objekt till verb

Lär dig tyska flytande

Nybörjare

Lär dig tyska substantiv med effektiva övningar. Du lär dig ord från vanliga situationer och bygger på med andra vanliga substantiv.

Avancerad

Effektiva tyska övningar där du kan öva tusentals tyska substantiv, deras genus och plural. Bemästra detaljerna i tyska.

Medelgod

Lär dig de substantiv som krävs för att tala flytande. Du övar regler för genus hos tyska substantiv, deras pluralformer, sammansatta substantiv, kasus och mycket mer.

Lär dig tyska riktigt bra

Om man vill lära sig ett språk riktigt bra måste man öva mycket. Langbird innehåller det ordförråd och de strukturer som modern forskning visar krävs för att lära sig tyska flytande.

Tyska substantiv i femininum, maskulinum och neutrum

Genus delar in substantiv och pronomen i olika klasser

Det är viktigt att behärska genus eftersom de påverkar andra ord i en mening

Tyska substantiv kan vara feminina, maskulina eller neutrala

Lär dig tyska substantiv genom effektiva övningar

Lär dig reglerna som styr genus hos tyska substantiv

Du lär dig tyska och hur substantiven är subjekt eller objekt i meningar

Från ord till mening

Öva användbara fraser, dialoger och lär dig tyska ord

Lär dig tyska i sjutton nivåer

I Langbird delas det tyska språket in i betydelsegrupper för olika vanliga situationer och i nivåer beroende på hur vanliga olika ord och företeelser är i tyska språket. Totalt finns det sjutton nivåer från A1 till E. Varje nivå innehåller meningar, grammatik och c:a 500 unika ordfamiljer. När du klarat av mellan tio och sexton nivåer börjar du kunna flytande tyska.

Öva i din egen takt med din egen individuella kurs

Varje nivå i Langbird består av ett stort antal kapitel och varje kapitel består i sin tur av ett stort antal övningar. Hur fort du går framåt i programmet beror på dina egna resultat. Områden som du redan behärskar övas i ett högre tempo och områden som du tycker är svårare övas i ett långsammare tempo.

Lär dig tyska på ett lättsamt sätt på avancerad nivå

Langbird är utformat för att vara lättanvänt av såväl nybörjare utan förkunskaper som avancerade användare på universitetsnivå. Väljer smidiga, snabba övningar och klicka på olika svarsalternativ eller öva tyska i tal och skrift med skriftliga övningar.

Följ hur dina resultat utvecklas och rör dig på spelplanen

På kompetensmonitorn i Langbird kan du hela tiden följa dina egna övningsresultat. Du kan också hoppa mellan olika nivåer genom att klicka på din önskade nivå på spelplanen i Langbird.

Lär dig tyska substantiv

Orden i övningarna har individuella förklaringar

Du behöver lära dig många ord och hur meningar byggs upp

Du lär dig regelbundenheter, undantag och ser mönster

Öva snabbt och effektivt och nå dina egna mål

Lär dig tyska substantiv
Lär dig tyskans artiklar

Lär dig tyskans artiklar

Tyskan har tre genus, maskulinum, femininum och neutrum

Ett genus substantiv visas genom vilken artikel som används

Bestämd artikel i tyska är ”der”, "die" eller ”das” i singular

I plural är den bestämda artikeln ”die”

Tyskan har ett utbyggd kasussytem med nominativ, ackusativ, dativ och genitiv

Lär dig substantivens plural

Lär dig de tyska substantiv som krävs för flytande tyska

Lär dig hur pluralformerna bildas för olika tyska ord

Artiklarnas användning övas i olika typer av meningar

Plural i tyskan bildas med ändelser och omljud

 

Öva tyska adjektiv

Lär dig tyska flytande med Langbird

Öva modern tyska

Bemästra det tyska centrala ordförrådet, strukturen och grammatiken

Öva alla sorters tyska verb, regelbundna, oregelbundna, verb med vokalskifte och diftongering

Version: Langbird Tyska, v1.6

Språkversion: Tyska. Övningar från tyska till tyska och engelska till tyska. Lämplig för dig som har grundkunskaper i engelska.

Operativsystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 och uppåt. Versioner för iOS, Android och mobila enheter planeras för release under senhösten 2016.

”Langbird hjälper dig verkligen tala flytande!”

Viktor, Danmark

PayPal Acceptance Mark

 

Get fluent now - find out how!

 © Copyright 2012-2016 Langbird Group. Alla rättigheter reserverade.