Lär dig språk flytande och korrekt!

Lär dig spanska
Lär dig franska
Lär dig tyska
Lär dig italienska

Lär dig spanska

Lär dig tyska

Tyska verb

Verb är en av de stora öppna ordklasserna

För att lära dig flytande tyska behöver du kunna c:a 2.000 verb

Langbird innehåller det och ännu mer

Verb uttrycker handling, förändring och tillstånd

Tyska verb har flera olika böjningsformer

Verb är ofta predikat i satser

Lär dig tyska flytande

Nybörjare

Lär dig tyska verb med effektiva övningar. Du lär dig verb från vanliga situationer och bygger på med fler ord allteftersom du övar.

Avancerad

Effektiva tyska övningar där du kan öva tusentals tyska verb i infinitiv. Öva kompletta konjugationer och lär dig oregelbundenheter. Du övar temaformer för alla typverb så att du kan böja alla tyska verb.

Medelgod

Lär dig de tyska verb som krävs för att tala flytande. Du övar verbens grundformer (infinitiv), deras böjningsformer och temaformer. Alla unika böjningsformer finns med i Langbird.

Lär dig tyska riktigt bra

Om man vill lära sig ett språk riktigt bra måste man öva mycket. Langbird innehåller det ordförråd och de strukturer som modern forskning visar krävs för att lära sig tyska flytande.

Verb av olika typer

När du lär dig tyska behöver du kunna verbens konjugationer

Ett verbs konjugation är dess böjningssystem

De tyska verben böjs i person, tempus och modus

Tyska verb är svaga, starka eller oregelbundna

Modalverben har ett eget böjningsmönster

Perfekt bildas med "haben" eller "sein"

Lär dig tyska verb

Öva användbara fraser, dialoger och lär dig tyska ord

Lär dig tyska i sjutton nivåer

I Langbird delas det tyska språket in i betydelsegrupper för olika vanliga situationer och i nivåer beroende på hur vanliga olika ord och företeelser är i tyska språket. Totalt finns det sjutton nivåer från A1 till E. Varje nivå innehåller meningar, grammatik och c:a 500 unika ordfamiljer. När du klarat av mellan tio och sexton nivåer börjar du kunna flytande tyska.

Öva i din egen takt med din egen individuella kurs

Varje nivå i Langbird består av ett stort antal kapitel och varje kapitel består i sin tur av ett stort antal övningar. Hur fort du går framåt i programmet beror på dina egna resultat. Områden som du redan behärskar övas i ett högre tempo och områden som du tycker är svårare övas i ett långsammare tempo.

Lär dig tyska på ett lättsamt sätt på avancerad nivå

Langbird är utformat för att vara lättanvänt av såväl nybörjare utan förkunskaper som avancerade användare på universitetsnivå. Klicka på svarsalternativ eller öva tyska i tal och skrift.

Följ hur dina resultat utvecklas och rör dig på spelplanen

På kompetensmonitorn i Langbird kan du hela tiden följa dina egna övningsresultat. Du kan också hoppa mellan olika nivåer genom att klicka på din önskade nivå på spelplanen i Langbird.

Lär dig tyska verb

Tyska verb är en av ordklasserna du övar

De tyska verben i övningarna har individuella förklaringar

Du behöver lära dig många verb, hur de böjs och hur meningar byggs upp

Du lär dig regelbundenheter, oregelbundenheter och ser mönster

Öva snabbt och effektivt och nå dina egna mål

Lär dig tyska verb
Lär dig de tyska verbens tempus

Tyskan har fler tempus än svenska och engelska

Tyskan har tre genus, maskulinum, femininum och neutrum

Tempus är ett lingvistiskt begrepp som beskriver tidsreferens

Tiden kan vara nutid, dåtid och framtid

Tyska verb böjs efter subjektets person

Första person är talaren, andra person den tilltalade och tredje person någon annan

Lär dig de tyska verbens modus

Modus visar talarens inställning till det som sägs

Tyskans modus är indikativ, konjunktiv, imperativ och konditionalis

Indikativ uttrycker verkliga handlingar, imperativen uttrycker uppmaningar

Konjunktiven är högst levande i tyska och används i vissa sammanhang

Konditionalis uttrycker något som skulle ske givet vissa förutsättningar

Öva tyska verb

Lär dig tyska flytande med Langbird

Öva modern tyska med exempel från Tyskland, Österrike och Schweiz

Bemästra det tyska centrala ordförrådet, strukturen och grammatiken

Öva alla sorters tyska verb, regelbundna, oregelbundna, verb med vokalskifte och diftongering

Version: Langbird tyska, v1.6

Språkversion: Tyska. Övningar från tyska till tyska och engelska till tyska. Lämplig för dig som har grundkunskaper i engelska.

Operativsystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 och uppåt. Versioner för iOS, Android och mobila enheter planeras för release under senhösten 2016.

”Langbird hjälper dig verkligen tala flytande!”

Viktor, Danmark

PayPal Acceptance Mark

 

Get fluent now - find out how!

 © Copyright 2012-2016 Langbird Group. Alla rättigheter reserverade.